Sæsonen går den 30. august til den 8. april i alt 28 undervisnings uger og koster i alt kr. 2268,- incl. Koda og gramex. Danseskolen er 100% selvejende og modtager derfor ikke nogen form for tilskud.

Kontingentet betales over 4 rater.  (hver rate er li´ med 7 uger)

  • 1. rate forfalder ved sæson start    kr. 567,-  
  • 2. rate forfalder den 25. oktober     kr. 567,-
  • 3. rate forfalder den 13. december  kr. 567,-
  • 4. rate forfalder den 21. februar      kr. 567,-

Første rate tilskrives kr. 20,- i indtegningsgebyr

SPECIEL PRISER FOR PARDANS

  • Hele sæson for 28. uger kr. 3088,- +  kr. 20,- i indtegningsgebyr.
  • Par pr. rate (7 uger)  kr. 772-,  

RABAT

For hver ekstra hold du tilmelder dig gives 50%

Til søskende samt voksen/barn under 16 år, der går på hver et hold gives 10% rabat.

De to øverste rabatter kan ikke kombineres.

Ved betaling af hele sæsonen inden 1. oktober gives 10% rabat.

Kurset er bindende, dog kan udmeldelse ske pr. 25. oktober, 13 december og 21. februar (dog kun skriftligt)